dört işlemle ilgili sorular

TEMEL KAVRAMLAR-1


 

DÖRT İŞLEM

 

1. Bir öğrenciden, verilen bir x sayısını 35 ile çarpması istenmiştir. Öğrenci, sonucu 5705 bulmuş; fakat işlemi kontrol ederken ve­rilen x sayısının 0 olan onlar basamağını 6 olarak gördüğünü saptamıştır. Buna göre, doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 2805        B) 3605       C) 4705

D) 6505        E) 7805                              HAZIRLAYAN:BARIŞ KARABAY

 

 

2.

   

Yukarıdaki çıkarma işlemlerinin her birinde harfler, pozitif sayıları göstermektedir. İşlemlerden hangisinde, küçük harfle gösterilen sayıdan büyük harfle gösterilen sayı çıkarılırsa, bu beş çıkarma işleminden elde edilen farkların toplamı sıfır olur?

 

A) I    B) II   C) III     D) IV   E) V

 

 

 

3. Sıfırdan farklı bir sayının üç katı alınır ve  sonuç, başlangıçta alınan sayıya bölünürse kaç olur?

 

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4     E) 5

 

 

4.

Yukarıdaki çarpma işleminde birinci  çarpan kaçtır?

 

A)   1225      B)   1250       C)   1450        D)   2450     E)  2500

 

 

 

5.

Yandaki bölme işleminde a bir rakamdır. Buna göre, a aşağı­dakilerden hangisi olamaz?

 

A)  3    B)  5    C)  6    D)  7    E)  9

 

 

 

6. x.y çarpımında her çarpana 2 eklenirse çarpım ne kadar büyür?

 

A)  x+y+2         B) 2(x+y+2)     C) x+y         D) 2          E) 4

 

 

7.

Yukarıdaki bölme işleminde kalan ne olur?

 

A) 3       B) 4        C) 5       D) 6      E) 7

 

 

 

8. ab5 gibi üç basamaklı bir sayı, ab gibi iki basamaklı bir sayıya bölünüyor. Bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

 

A) 5     B) 6      C) 10     D) 15     E) 16

 

 

9.

Yukarıdaki çarpma işleminde her nokta bir rakamın yerini tutmaktadır. Buna göre, IV. sıradaki üç basamaklı sayı kaçtır?

 

A) 830     B) 720     C) 622    D) 523    E) 415

 

 

 

10.

Yukarıdaki çıkarma işlemine göre, K+L+M toplamı aşağıdakilerden hangisine daima eşittir?

 

A) 2M     B) 2L     C) 2K      D) 3M       E) 3K

 

 

 

11.  Aşağıdaki toplama işleminde her harf sıfırın dışında faklı birer  rakamı göstermektedir.

     

K>L>M olduğuna göre K n in en büyük değeri kaçtır?

 

A) 3       B) 4       C) 5       D) 6      e)  7

 

 

 

 

12.

    

Yukarıdaki verilen ikişer basamaklı dört sayının toplamı 264 ve K¹L olduğuna göre KL sayısının en küçük değeri nedir?

 

A) 57     B) 48      C) 39      D) 25      E) 16

 

 

 

 

13.

     

Yukarıdaki bölme işleminde A ve B sıfırdan farklı birer rakamı göstermektedir. Bölüm 7, kalan 3 olduğuna göre, A kaçtır?

 

A) 5      B) 6       C) 7      D) 8      E) 9

 

 

14.

       

Yukarıdaki kalansız bölme işleminde bölüm, bölünenin 16 katına eşittir. (a¹0) Buna göre b böleni kaçtır?

 

A) 0,08         B) 0,0725      C) 0,0625

D) 0,05        E) 0,0125

 

 

 

15. a sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 2 dir. Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile tam olarak bölünür?

 

A) a-7       B) a+2      C) a+5

D) a+7      E) 2a+7

 

 

16.

      

Yukarıdaki bölme işlemine göre, a nın b türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) b+2       B) 2b2+b     C) b2+2

D) 2b+1     E) b2+2b

 

 

 

17. Her biri 4 basamaklı ve birbirinden farklı 4 tamsayının toplamı 33002 olduğuna göre, bunların en küçüğü, en az kaç olabilir?

 

A) 1000       B) 1004      C) 1008

D) 3004       E) 3008

 

 

 

18. Beş basamaklı bir sayı, iki basamaklı bir sayıya bölündüğünde, kalan sayı en fazla kaç basamaklı olabilir?

 

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4      E) 5

 

 

 

19. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?

 

A) 123    B) 432    C) 741     D) 864     E) 987

 

20.

Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, K+L toplamının K türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 3K-1      B) K+1     C) 2K+1 

D) 2K         E) 3K

 

 

 

21. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur?

 

A) 3     B) 4     C)       D) 6     E) 7

 

 

22.

     

Yukarıdaki bölme işlemine göre, b+1 in türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)       B)       C)

D)     E) a2+2a

 

 

 

23.

        

Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, C nin A türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)      B)      C)       

D)     E) 5A

 

 

 

24. İki basamaklı, birbirinden farklı 4 pozitif tamsayının toplamı 319 dur. Bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir?

 

A) 17    B) 19     C) 25    D) 30    E) 35

25. Bir K sayısı x’e bölündüğünde bölüm 3, kalan x-2 dir. Buna göre, x in eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)      B)      C)      

D) 3K+2     E) 3K-6

 

 

 

26. Üç basamaklı en büyük pozitif çift tamsayı ile üç basamaklı en büyük negatif tek tamsayının toplamı kaçtır?

 

A) 998     B) 997    C) 988    D) 898     E) 897

 

 

 

27.  ab iki basamaklı bir sayı ve a¹b olmak üzere,

      

Yukarıdaki bölmeye göre, a2+b2-2ab nin değeri kaçtır?

 

A) 36     B) 16    C) 9     D) 4     E) 1

 

 

 

28. Bir x doğal sayısı 3 e bölündüğünde bölüm a, kalan 1 dir. a sayısı 8 e bölündüğünde ise kalan 2 dir. Buna göre, x doğal sayısı 24 e bölündüğünde kalan kaçtır?

 

A) 5      B) 6      C) 7      D) 8        E) 9

 

 

 

29. İki basamaklı ve birbirinden farklı 4 pozitif çift tam sayının toplamı 86 dır. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir?

 

A) 30   B) 40   C) 50   D) 58     E) 64

 

 

30. x, y, z sıfırdan farklı pozitif birer tamsayı ve

olduğuna göre, x in z türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 12z+7       B) 11z+3         C) 6z+3

D) 4z+1        E) 3z+2

31. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

 

A) 570    B) 575   C) 580    D) 585   E) 590

 

 

 

32. a,bÎN+ olmak üzere, a sayısı 7 ile bölündüğünde bölüm 2b-3, kalan 2 dir. a sayısı 5 ile bölündüğünde, bölüm 15, kalan b-3 olduğuna göre, a sayısı kaçtır?

 

A) 67      B) 72      C) 73     D) 76     E) 79

 

 

 

33.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !